Japan Nationwide Network Coverage

SoftBank coverage extends throughout Japan.

Service Area Information

HOKKAIDO TOHOKU HOKURIKU KANTO KOSHINETSU TOKAI KANSAI SHIKOKU CHUGOKU KYUSHU/OKINAWA

Page Top